วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555


......สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทุกท่าน
          ยินดีตอนรับเข้าสู้เว็บบล็อกนะค่ะ   ในเว็บบล็อกนี้เราก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดและยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้อีกหลายๆด้าน  
คำอธิบายรายวิชา
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
3. การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
4. จิตวิทยาการเรียนการสอน
5. การออกแบบการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่าง น้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง

รูปแบบการเรียนการสอน

..........เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)
เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 8แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ


9 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. แต่ดูภาพรวมแล้วก็พอใช่ได้นะค่ะ ขอให้นำคำคอมเม้นไปใช้เพื่อทีจะเพิ่มคุณภาพของบล็อกของคุณให้มีคุณภาพมากขึ้นไปอีกนะค่ะ

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อคก็สวยดีนะค่ะ แต่อยากให้เปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เด่นชัดมากกว่านี้ค่ะ
  รายละเอียดใน บล็อคก็มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ สีสันสวยงามแต่อยากให้เพิ่ม ขนาดของตัวหนังสือ เพราะมันตัวเล็กเกินไปอยากให้เพิ่มขนาดและก็รูปภาพ แล้วตัวหนังสือรายชื่อลิงก์ นะค่ะอยากให้เปลี่ยนเพราะมันดูแล้วเหมือนจะกลมกลืนกับพื้นหลังมากจนเกินไปค่ะ

  ตอบลบ
 4. ✿✿✿✿ หัวบล็อค สวยค่ะมีการเล่นสีที่สวยดีแต่อยากให้ใช้สีที่เข้มกว่านี้เพื่อความสวยงามและอ่านง่ายมากยิ่งขึ้นน่ะค่ะ
  ส่วนเนื้อหามีการจัดให้เป็นระเบียบเรีบยร้อยดี อ่านงาย แต่ควรเปลี่ยนสีตัวอักษรในแต่ละหัวข้อเพื่อความไม่จำเจน่ะค่ะ
  และยังน่าอ่านอีกด้วยคระ โดยรวมแล้วบล็อคนี้มีสีสันที่สวยงาม และยังมีวีดีโอในการประกอบด้วย สรุปแล้วดีค่ะ

  ตอบลบ
 5. = ) พื้นหลังโทนฟ้าขาว ทำให้การอ่านข้อความง่ายและดูสบายตา หัวบล๊อคน่ารักดี จัดได้เหมาะสม ลูกเล่นน้อยไปนะจ๊ะ .. เนื้อหาครบถ้วนสวยงาม มีรูปประกอบกับเนื้อหา และมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน (เพิ่มอีกๆนะครับ) **** สีตัวหนังสือ ใช้หลายๆสีหน่อยนะ จะได้อ่านแล้วไม่เบื่อ นะครับ
  ......ไม่มีอะไรจะคอมเม้นมากมายครับ โดยรวม 3 ผ่านเลยครับ

  ตอบลบ
 6. บล็อกสวยดีครับ
  -หัวบล็อกมีการเน้นสีไล่สีตัวใหญ่ตัวเล็กเลยเปงที่สะดุดตาดูแล้วสบายตาดีครับ
  -ส่วนเนื้อหาครบทวนดีครับ พื้นหลังกัยตัวหนังสือดูแล้วอ่านไม่ค่อยออกนะคับน่าจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เป็งสีอื่นนะครับ
  แต่ดูแล้วสดใสดีครับ สีตัวหนังน่าจะสะลับสับเปลี่ยนสีกันบ้างนะครับเพื่อให้เนื้อน่าสนใจมากกว่านี้และน่าอ่าน
  ภาพรวมก็สวยดีครับดูแล้วสบายตาดีครับ

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อคก็สวยดีค่ะ
  รายละเอียดใน บล็อคก็มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ สีสันสวยงาม ขนาดของตัวหนังสือเล็กไปหน่อย เพิ่มรูปภาพลงไปอีกหน่อยนึง สีของตัวอักษรอยากให้มันมีสีที่แตกต่างจากพื้นหลังหน่อยนะค่ะ เพราะมันดูจะกลืน ๆ กันไปหมดเลย เพิ่มวีดิโอประกอบการเรียนอีกหน่อย โดยรวมแล้วดูดีค่ะ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกสวยงามน่ารักค่ะ เนื้อหาครบถ้วนดีค่ะ
  การตกแต่งลูกเล่นน่ารักดีค่ะ

  ตอบลบ